Profil spoločnosti

Firma „ PATÁK s.r.o. “ pôsobí na slovenskom trhu od roku 2004. Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnava, odd. Sro, vložka č. 15605/T .  Výška základného imania firmy bola 6 638,783775,-€.  Samotná firma PATÁK s.r.o. vznikla reorganizáciou z firmy ELEKTROMONTÁŽE – Rastislav Paták, ktorá pôsobila na trhu od roku 1998.

Toho času máme 30 zamestnancov-montérov , dvoch zamestnancov, ktorí pracujú v dielni vo výrobe elektrických rozvádzačov. Zamestnávame dve administratívne pracovníčky a dvoch predajcov elektromontážneho materiálu. Uvedení zamestnanci sú u nás  zamestnaní na trvalý pracovný pomer. 

Sme zmluvným partnerom ZSE a.s. so sídlom v Bratislave od roku 2005 a  na základe auditu vykonaného v našej spoločnosti sme sa stali prekvalifikovaným dodávateľom na montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení.

Na základe rámcovej zmluvy o dielo so spoločnosťou Enermont s.r.o. vykonávame elektromontážne práce na VN a NN rozvodoch v celom rajóne ZSE a.s. podľa aktuálnych požiadaviek objednávateľa.

Začiatkom roku 2010 sme otvorili predajňu s elektromontážnym materiálom, priamo v sídle spoločnosti. V priestoroch s rozlohou 130m2 ponúkame kompletný sortiment elektromontážneho a elektroinštalačného materiálu.

Od roku 2009 sme držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008,  systému manažérstva environmentu podľa požiadaviek ISO 14001:2004 a manažérskeho systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek normy OHSAS 18001:2007, certifikovala nás spoločnosť Det Norske Veritas, akreditácia Raad Voor Acreditatie (RvA) Holandsko.

Cieľom rozšírenia firmy bola reštrukturalizácia jednotlivých činností a procesov a s využitím dlhoročných skúseností

  • zvýšiť kvalitu v oblasti ľudských zdrojov a know-how,
  • vybudovať silnú, modernú a konkurencieschopnú spoločnosť,
  • zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb,
  • dosiahnuť vyššiu efektivitu procesov,
  • zvýšiť flexibilitu rozhodovacích procesov,
  • zaviesť, resp. zintenzívniť projektovú a tímovú prácu
  • optimalizovať činnosti.

Ťažisko aktivít firmy predstavuje komplexné zabezpečenie a dodanie stavieb energetických zariadení VN a NN pre distribučné spoločnosti, priemyselných zákazníkov a ostatných investorov.

Napíšte nám

Prosím vyplňte vyznačené polia.