Certifikáty a oprávnenie spoločnosti

Snahou spoločnosti PATÁK s.r.o. patrí medzi špičkové elektromontážne firmy a preto sa rozhodla zaviesť, uplatňovať a rozvíjať integrovaný systém riadenia kvality a životného prostredia podľa noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 a zaväzuje sa plniť prijaté zásady v oblastiach kvality a ochrany životného prostredia. 

 

OPRÁVNENIA

K vykonávaniu montážnej a výrobnej činnosti vlastní spoločnosť nasledovné oprávnenia a povolenia:

  • oprávnenie na opravu vyhradených technických zariadení v rozsahu: oprava a údržba, montáž do funkčného celku na miesto budúcej prevádzky v rozsahu: E1.1 technické zariadenie elektrické s napätím do 110kV vrátane bleskozvodov, triedy objektov A a B, t.j. objekty bez a objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • oprávnenie na výrobu vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu E4.1 elektrické rozvádzače, triedy objektov A, t.j. objekty bez nebezpečenstva výbuchu

pdf-icon Certifikát APZSE     pdf-icon DNV Certifikáty     pdf-icon Certifikát ZSE ProfiServis     pdf-icon Oprávnenie

 

Napíšte nám

Prosím vyplňte vyznačené polia.