Aliančný partner

Naša spoločnosť sa na základe zmluvy o spolupráci v roku 2011 stala Aliančným partnerom Západoslovenskej energetiky, a.s.

V rámci tejto spolupráci poskytuje pre zákazníkov ZSE nasledovné služby:

zse-profiservis

  • Projektovanie v oblasti elektro
  • Revízna činnosť v oblasti elektro
  • Elektroinštalačné práce
  • Výstavba prípojky v sústave NN
  • Výber vhodnej veľkosti ističa (jeho montáž, demontáž, výmena)
  • Poradenstvo v oblasti elektro
  • Prehliadky, skúšky el. zariadení, bleskozvodov, spotrebičov

Napíšte nám

Prosím vyplňte vyznačené polia.